دوشنبه 3 آبان 1400 - 00:45

آرشیو

۱۶۷ هزار میلیارد تومان خسارت مواد مخدر به اقتصاد ایران/ چند درصد دانش‌آموزان و دانشجویان اعتیاد دارند؟

۱۶۷ هزار میلیارد تومان خسارت مواد مخدر به اقتصاد ایران/ چند درصد دانش‌آموزان و دانشجویان اعتیاد دارند؟

مهر 27, 1400

ک ب_ مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر گفت: در جمعیت عمومی ۵.۴ درصد، در جمعیت دانش آموزی و متوسطه و هنرستان‌ها ۲.۱ درصد، در بین دانشجویان دولتی ۴.۷ درصد و در محیط‌های کارگری ۲۲.۳ درصد مصرف مواد مخدر داریم.