گرگ و میش پسا انتخابات مجلس/ تحلیلی بر وقایع اخیر انتخابات مجلس، شورا و سیاست زدگی کهگیلویه

گرگ و میش پسا انتخابات مجلس/ تحلیلی بر وقایع اخیر انتخابات مجلس، شورا و سیاست زدگی کهگیلویه
30 مهر 1400
111 بازدید

ک ب_ دو انتخابات اخیر مجلس مراودات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، چهره مدیران، چهره سیاست دوستان نوظهور که عموما از چاکران یا خانواده های نزدیک به نماینده ها نیز می شوند را تغییر می دهند. انتخابات ها در شورا تا سازمان های مختلف دستخوش تحولات بی شماری قرار می گیرند. اما آنچه تغییر محسوسی نمی کند چهره شهر دهدشت، دغدغه ساکنین شهر در تیپ ها و اقشار مختلف است که تحت شعاع عملکرد فرد و جایگاهی قرار نگرفت اما در مقام کلام و بیان همه مدعی تغییراند.

ک ب_ در دسته بندی نیروهای سیاسی کشور، چپ ها موسوم به اصلاح طلب و راست گراهای اصولگرا بدون حد وسط تقسیم می شوند؛ همین برچسب گذاری در کهگیلویه و پس از سالها انشقاق در جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلبان هم اکنون چرخه کنش گری سیاسی را دو جبهه سردار هاشمی و حاج موحد تقسیم، به نحوی که تمامی اتفاقات سیاسی حول این دو جبهه شکل و هر آن فردی که خواسته یا ناخواسته به این وادی ورود می کند، باید برای بقا پیه و اسانس یکی از دو جبهه را به تن بمالد.

برچسب گذاری سیاسی که در آن نه نشانی از شایستگی، اخلاق، سواد و تخصص فردی پیدا می شود و نه شناسنامه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تا جاییکه هر یک از شهروندان در صورت هر مطالبه و ایده ای خیلی زود برچسب یکی از این دو جبهه را به پیشانی می بینند.
رسانه ها نیز همگام و دلبخواه عوام، بی خط مش، با پای کج و راست گذاشتن مدیران، کارمندان، شخصیت ها، علیه یکدیگر بر می خیزند، حتی بی طرف ها در این وادی قربانی می شوند. عملکردها نادیده گرفته می شوند تا جاییکه انقلابی و جهادی عمل کرده ها نیز به شدت هر چه تمام تر در حوزه های مختلف نه به نقد، بلکه غرض ورزانه تخریب و نادیده گرفته می شوند. دوستی، اتحاد در این سرزمین فقر و فلاکت زده معنایی نداشه و احوالپرسی ها نیز تماما سیاسی و ظاهری است.
نوظهورهایی در این وادی معصیت پراکن بر این فضای پلشت ورود کرده و با هزینه کردن در فضای مجازی تا رسانه ای به خودی و ناخودی رحم نمی کنند. انشعاب گذاری ها به مدیریت شهری(شورا) و شهرداری دهدشت نیز رسید. اگر پایی در این شهر لغزید شهردار متهم می شود؛ اگر استخدامی در شرکت و اداره ای صورت گرفت غرض های سیاسی در قامت قانون و دادگاه ظاهر می شوند، تا هر امر خیری در اذهان جامعه بدل به معصیتی نابخشودنی، حبس و حذف صادر کنند.
دو انتخابات اخیر مجلس مراودات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، چهره مدیران، چهره سیاست دوستان نوظهور که عموما از چاکران یا خانواده های نزدیک به نماینده ها نیز می شوند را تغییر می دهند. انتخابات ها در شورا تا سازمان های مختلف دستخوش تحولات بی شماری قرار می گیرند. اما آنچه تغییر محسوسی نمی کند چهره شهر دهدشت، دغدغه ساکنین شهر در تیپ ها و اقشار مختلف است که تحت شعاع عملکرد فرد و جایگاهی قرار نگرفت اما در مقام کلام و بیان همه مدعی تغییراند.
در همین وادی شورا و شهرداری پنجم تحت شعاع یک انتخاب دیگر، در نفس و دست و پا زدن های پایانی است. تابش نژاد غیرسیاسی و بدون دخالت هیچ یک از جریانات سیاسی با هر هفت رای شورای پنجم به شهرداری دهدشت ورود می کند.
مجموعه ای با ماهها معوقات حقوق، بدون منبع درآمد ثابت و با شهری که عموم خدماتش بر زمین مانده است، تا صدای شهروند تا مسئولین شهری را در آورد؛ تابش نژاد به امید مردم پاسخ می دهد و با وقف و بکارگیری ادوات، سرمایه شخصی و اعتبار شخصی در اوایل کار با بهترین مشوقات، سوت و هورا توده های مردم و شخصیت ها همراه می شود. پس از یک انتخاب آرام جو ناامیدی حاکم بر شهرداری نیز آرام تر تا حدی که یکی از جریانات شهردار را منتسب به جریان خودی می داند و جریان مقابل نیز بنا به مصالح شهر، اعتبار و توانایی شهردار جدید سکوت متمایل به رضایت پیشه می کنند. یک سال بعد، انتخابات شورای ششم و متعاقب مسئله انتخاب شهردار، زمزمه ماندن یا نماندن تابش نژاد، بلند پروازی برخی اعضای شورا، سهم خواهی مافیای همیشگی در شهرداری، معرفی داماد و برادر و فرزند برای جایگاهی که متخصص ترین ها در آن مانده اند، سبب چند صدایی مدعیان و منتقدان شهردار و شهرداری می شود. تابش نژاد همان است که شروع کرد؛ ورای از خصوصیات اخلاقی به اعتراف برخی اعضای موافق شورا،  او می ماند اما سهم خواه هان همان افرادی که حاضرند پول دهند تا شهردار شوند با این ایده که با یک پیمان در شهرداری هر آن را که هزینه کرده اند را درو می کنند، تا آنانکه عجله بسیار برای دیده شدن دارند، مانده اند.
در مقابل شهروندان دهدشتی فرش قرمزی برای هیچ جریان سیاسی، بلندپروازها و منفعت خواهان، پهن نکرده اند، هنوز پشت دست شان داغ و از شورای ششم نه بلند پروازی بلکه پرداختن به امور ذاتی خود را خواهانند؛ حفظ آرامشی که بتواند با حمایت شهردار و تعامل با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و مجموعه دولت سیزدهم معوقات ادوار گذشته پرسنل را پیگیری، پرداخت و با مدیریت صحیح، به رفع موانع و اشکالات موجود پرداخته تا حلقه های گمشده شهر و شهرداری دهدشت، پول، خدمت، آرامش را به شهر و مجموعه ارزانی دارند.

ک ب

برچسب‌ها:, , , , , ,