۴۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده فرهنگیان کشور تامین شد

۴۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده فرهنگیان کشور تامین شد
29 مهر 1400
113 بازدید

ک ب_ علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش: چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت سیزدهم برای پرداخت فوق العاده فرهنگیان کشور تأمین اعتبار شده است.

ک ب_ علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش: چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت سیزدهم برای پرداخت فوق العاده فرهنگیان کشور تأمین اعتبار شده است.

طرح رتبه بندی معلمان به همت مجلس شورای اسلامی، با پشتیبانی دولت سیزدهم و با وجود محدودیت ها در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است.

ک ب

برچسب‌ها: