یک ضعف ملی/ فقدان فعالیت مدنی‌ کافی و توسعه‌نیافته‌گی

یک ضعف ملی/ فقدان فعالیت مدنی‌ کافی و توسعه‌نیافته‌گی
3 آبان 1400
38 بازدید

ک ب_ یکی از علل مهم توسعه‌نیافته‌گی‌ جامعه‌ی ما این است که میزان فعالیت مدنی‌ ما ایرانیان بسیار پایین است و آن میزانی هم که هست، از نوع اول و دوم است. ضریب فعالیّت مدنی‌ ما ایرانیان بسیار پایین است.

ک ب_ فعالیت مدنی به هر نوع فعالیتی گفته می‌شود که می‌خواهد خیر جمعی را تقویت و نیز شر اجتماعی را کاهش دهد. من فعالیت مدنی را به سه دسته تقسیم می‌کنم:

۱. فعالیت مدنی‌ فاقد پی‌آمد سازنده: مثل کمک کردن به گدایان حرفه‌ای در خیابان (من به‌طور هدف‌مند به هیچ گدا و سائلی در خیابان‌های شهر کمک نمی‌کنم بل‌که به برخی سازمان‌های خیریه‌ای‌ی صد در صد شناخته شده و مطمئن، ماهانه مبلغ معینی کمک می‌کنم)،

۲. فعالیت مدنی‌ توان‌بخش: فعالیت مدنی‌ای است که معطوف به بهبود شرایط افراد و سازمان‌ها و محیط زیست برای بقا و و نیز ادامه‌ی حیات با کیفیت به‌تر است، اما زیست مدنی‌ ما را ارتقا نمی‌بخشد. می‌کوشد پتانسیل‌های موجود را حفظ کند. این نوع فعالیت مدنی البته در جای خود بسیار مهم است.

۳. فعالیت مدنی‌ ارتقابخش: نوعی از فعالیت مدنی است که سبب ارتقای زیست مدنی می‌شود و کیفیت بالاتری از حیات اجتماعی را پدید می‌آورد. به‌عنوان مثال،

نظارت مردمی بر عمل‌کرد سازمان‌های دولتی،
حمایت مردم از فعالان محیط زیست،
تشکیل سازمان‌های خیریه برای حمایت از پژوهش و کار علمی،
تشکیل صندوق‌هایی برای حمایت مالی از افرادی که از حقوق مردم دفاع می‌کنند،

چهار نمونه از فعالیت مدنی‌ ارتقابخش هستند.

یکی از علل مهم توسعه‌نیافته‌گی‌ جامعه‌ی ما این است که میزان فعالیت مدنی‌ ما ایرانیان بسیار پایین است و آن میزانی هم که هست، از نوع اول و دوم است. ضریب فعالیّت مدنی‌ ما ایرانیان بسیار پایین است.

من ضریب فعالیت مدنی‌ را تعداد فعالیت مدنی‌ هر هزار نفر در طول یک سال تعریف می‌کنم. از نظر من تا ضریب فعالیت مدنی ما افزایش نیابد، توسعه‌ یافته‌گی‌ جامعه‌ی ما به‌ نحو مطلوبی تحقق نخواهد یافت.

ک ب_ حسن محدثی‌ گیلوایی

برچسب‌ها:, ,