آزمون و خطای شورای ششم دهدشت

آزمون و خطای شورای ششم دهدشت
29 شهریور 1400
38 بازدید

ک ب نیوز_ نگارنده با یادآوری تجربه انتخاب های پیشین شوراهای شهر پی آن است به خروجی شناسنامه داری پرداخته شود که روی کاغذ هم که باشد فردا محکوم نشده و اتکایش به تخصص، تقوی، توان و حتی مقبولیت اجتماعی خودش باشد و نه با مداخله دیگران به کرسی شهرداری شهری تکیه بزند که پرسنل از معیشت خود می نالند و شهردار با تمام مدیریت و توانایی اش، از خزانه ای که خالی است.

انتخاب اسفندیار برخه همزمان می شود با استانداری موسی خادمی و همزمان دکتر پوزش از نیروهای همفکر و جریان خود در فرمانداری، مثلث جالب توجهی برای پیشرفت هر چه بیشتر شهر دهدشت تشکیل می دهند. خیلی زود این رویا برای یکی از سه ضلع رنگ کابوس به خود می گیرد. خادمی به لرستان، پوزش به برنامه و بودجه و نهایتا برخه یکه و تنها باید در جلسات شورای اداری و حتی محل کار بدون خنده و طناز بازی همیشگی اش حاضر شود؛ بدون آنکه شناخت، تخصص و حتی از ساز و کار و توانایی نیروهای خود در شهرداری شناخت کافی داشته باشد. انتخابی تمام قد سیاسی که در ادامه رنگ از رخسار شورای پنجم پراند؛ نه مجالی برای تغییرش بود و نه توانی برای دفع حواشی از جریانات سیاسی مخالف تا افرادی که به دنبال زمین زدن شورای پنجم علی الخصوص برخه بودند. آنچه برخه توان گذاشت همانند دونده ای می شود که نارسیده به خط پایان می ایستد و با امدادهای غیبی نه عزل بلکه به طبع سیستم های متدوال ادارای در سالهای اخیر، مدیر کل آب استان می شود.
نگاشته جاری زندگینامه اسفندیار برخه نیست که هنوز روی مهندس بودن یا نبودن ایشان دعواست، چرا که به زعم خود خوب زمانی شانه خالی و شهرداری و پرسنل را به باد حوادث آینده سپرد و امروز تجربه ای روشن برای شورای ششم می شود.
خبرهایی ضد و نقیض از انتخاب شهردار غیربومی بر کرسی ساختمان خیابان شریعتی حکایت دارد که بنا به معرفی معاون عمرانی استاندار دولت به تاریخ پیوسته تدبیر، تجربه ناخوشایندی را رقم می زند که برای چهار سال آتی می تواند کابوس دوباره ای باشد با این سوال که وقتی پای خود حاجی زاده روی پوست موز است، چگونه می توان به نیروی هم ولایتی حاجی زاده اعتماد کرد. خیر حاجی زاده به کهگیلویه نرسید اما دخالت های نابجایش چرا؛ با این حال شورای ششم می داند پیاده شدن چنین بازی هایی در شهرداری دهدشت از طرف هر فرد و مسئولی، یکصدهزار شهروند و معیشت صدها پرسنل را به بازی سیاسی خود گرفتار خواهد کرد و مشخص نیست پس از تغییر دولت و حتی نماینده کنونی کهگیلویه که خود حلقه زنجیر شده در معاونت عمرانی حاجی زاده می باشد، چه سرنوشتی بر شهر و شهرداری حاکم شود؛ اما قطعا اشتباهی غلط پیش و بیش از هر شخص متوجه شورای ششم خواهد شد.
نگارنده با یادآوری تجربه انتخاب های پیشین شوراهای شهر پی آن است به خروجی شناسنامه داری پرداخته شود که روی کاغذ هم که باشد فردا محکوم نشده و اتکایش به تخصص، تقوی، توان و حتی مقبولیت اجتماعی خودش باشد و نه با مداخله دیگران به کرسی شهرداری شهری تکیه بزند که پرسنل از معیشت خود می نالند و شهردار با تمام مدیریت و توانایی اش، از خزانه ای که خالی است.
ک ب نیوز

برچسب‌ها:, , , , ,